หล่อพระแก้วมรกต

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูฝน ประดับพลอย

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับพลอย

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูหนาว ประดับพลอย

พระแก้วมรกต สีนิล 30 นิ้ว

พระแก้วมรกต สีแดง เครื่องทรงฤดูร้อน 9 นิ้ว

พระแก้วมรกต สีส้ม

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูหนาว 9 นิ้ว

พระแก้วมรกต 50 นิ้ว

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูฝน 9 นิ้ว

พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน 9 นิ้ว

พระแก้วมรกต 30 นิ้ว

พระแก้วมรกต 40 นิ้ว

พระแก้วมรกต ฐานครุฑ

     

 

Visitors: 407