เสาประติมากรรม

เสาบัว

เสาหงส์

เสาช้าง

เสาหัวช้าง

เสาช้างเล็ก

เสาหงส์มอญ

เสากินนร

เสาโคม

เสาหงส์คู่

เสานกนางแอ่น

เสาไฟองครักษ์

เสาไฟต้นปาล์ม

เสาไฟซากุระ

เสาหงษ์คู่ 

เสาเรือน นครพนม

เสาไฟธรรมจักร

Visitors: 406