เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมพันกร

เจ้าแม่กวนอิม สูง 4.40 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม ยืนบนมังกร

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม สูง 230 ซม.

Visitors: 528