หล่อองค์เทพ

พระวิษณุ

 

 

 

 

พระแม่ธรณี

 

 

ยักษ์

ยักษ์

พระศิวะนั่ง 40 นิ้ว

พระศิวะ

นางกวัก

ท้าวจตุคามรามเทพ

พระแม่อุมา

พระศิวะ

พระแม่อุมา 200 ซม.

 พระแม่รัสมี 30 นิ้ว

พระอินทร์ทรงเมฆ

พระอินทร์ทรงช้าง

ยักษ์

ยักษ์

ยักษ์

พระวิษณุ

พระศิวะ

 

พระศิวะนั่ง

 

พระพรหมประทีป

 

พระพรหมประทีป

 

 

 

พระราหู

 

นางกวัก

 

พระแม่ธรณี

 

พระวิษณุ

 

พระวิษณุ

 

พระแม่ธรณี

 

พระแม่ธรณี

 

พระแม่ธรณี

 

พระแม่คงคา

 

พระแม่โพสพ

 

ฤาษีขี่เต่า

ฤาษีตาไฟ

พระศิวะ

Visitors: 406