รัชกาล

สมเด็จพระเอกาทศรถ

พระเจ้าตากสินทรงม้า 9 นิ้ว

รัชกาลที่ 5 นั่งบัลลังค์ 9 นิ้ว

สมเด็จย่า

กรมหลวงชุมพร

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ขุนเชียงสวัสดิ์

พระเจ้าตากสินทรงบัลลังค์ 9 นิ้ว

พระเจ้าตากสินทรงม้า ขนาด 5 นิ้ว

     
Visitors: 406