หุ่นขี้ผึ้ง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระพุทธทาส 

หลวงปู่ศุข

พระพุทธเจ้าอินเดีย 20 นิ้ว

 

หลวงตามหาบัว 9 นิ้ว

 

หลวงปู่ทวด 9 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

หลวงปู่มั่น ยืน

พระพุทธเจ้าอินเดีย 9 นิ้ว

หลวงตามหาบัว (เท่าจริง)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จโต หลวงปู่โต

สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จโต หลวงปู่โต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (เท่าจริง)

หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม (เท่่าจริง)ปลูกผม

หลวงปู่ทวดยืน (เท่าจริง)

หลวงปู่ศุข

พระพุทธทาส

 

     
Visitors: 407