งานศิลปะ

ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

 ประติมากรรม รูปคน

ประติมากรรมรูปสัตว์

ประติมากรรมรูปสัตว์

ประติมากรรมรูปสัตว์

ประติมากรรมรูปสัตว์

ประติมากรรมรูปสัตว์

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

ประติมากรรมรูปสัตว์

 

สระน้ำพะโต๊ะ

 

กระถางธูปมังกร

 

กระถางธูปมังกร

 

กระถางธูปมังกร

 

อ่างน้ำมนต์มังกร

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

     
       
Visitors: 407